Seminer Detayı

Online Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Eğitimi

2022-01-01 - 2022-12-31
Online Eğitim


EVSEL KATI ATIK TARİFE RAPORU HAZIRLAMA BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ

(Kurumunuzun Belirleyeceği Tarihte Verilir)

ATIKSU ALTYAPI VE EVSEL KATI ATIK BERTARAF TESİSLERİ TARİFELERİNİN BELİRLENMESİNDE UYULACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK'in Geçici 1. Maddesine göre, "Bu Yönetmeliğe, uyum sağlayamamış olan Atık su altyapı yönetimleri ve evsel katı atık idareleri, bu yönetmeliğe uyum sağlamakla yükümlüdürler." hükmü gereğince tüm belediyelerin evsel katı atık tarifelerini yapma zorunluluğu bulunmaktadır

Belediyeler açısından ciddi bir gelir kalemi olan “Tam Maliyet” ve “Kirleten Öder” ilkelerine uygun adil bir Evsel Katı Atık Bedellerini gösteren raporun nasıl hazırlanması gerektiğine yönelik  ‘’Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlanması’’ İnteraktif online eğitimimiz Atık Yönetim Uzmanı ve Kamu Hukuku Uzmanı katılımı ile gerçekleştirilecektir.

Seminerin Amacı:

 • Evsel Katı Atık Tarife Raporu sonrasında belediyenin doğru bir tarife raporu hazırlayarak evsel katı atık tarife yönetmeliği hükümleri gereğince “Kirleten Öder” ve “Tam Maliyet” sistemine bağlı kalınarak adil ve hakkaniyetli bir tarife raporu hazırlamış olacaktır.
 • Olası yargı denetimlerine karşı kuvvetli argümanları bulunan bir tarife raporu hazırlanarak muhtemel kaybedilecek hukuki davaların önüne geçilmiş olacaktır.
 • En önemlisi de belediyelerin sorunu haline gelen kamu hizmetlerinin finansmanı ve ilave gelir ihtiyacı sorununa kesin ve net çözüm durumundaki bu gelirin doğru ve tam olarak alınabilmesi için gerekli yol haritası sağlamış olacaktır.
 • Evsel katı atık ücret tahakkuk ve tahsilatlarında artış sağlamış olacaktır.
 • Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik' hükümlerinin eksiksiz olarak yerine getirilmesi sağlamış olacaktır.

Not: Evsel Katı Atık Tarife Raporlarına Yönelik yeni yargı kararları mevcuttur. Bu yargı kararları emsal oluşturabilecek niteliktedir. Bu çerçevede hali hazırda yapılmış tarife raporları büyük risk altındadır. Tarife raporunu hazırlamış olan belediyelerde bu yeni yargı kararına göre tarife raporlarını yeniden yapmaları gerekmektedir. Aksi taktirde yargıya taşınması durumunda meclis kararınız iptal edilebilir, kamu zararı oluşabilir ve sorumluluk hakkında yasal işlem başlatılabilir. Hepsinden en önemlisi de evsel katı atık ücretlerine yönelik yeni bir tarife raporu yapana kadar tahsilatı yapılamaz. Büyük risk taşıyan tarife raporlarının biran önce revize edilmesi gerekmektedir. 

ONLINE EVSEL KATI ATIK TARİFE RAPORU HAZIRLAMA EĞİTİMİ

 • Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Süreci
 • Büyükşehir Belediyeleri ile Su ve Kanalizasyon İdarelerinin Sorumlulukları
 • Evsel Atık Açısından Büyükşehir Belediyesi İlçe Belediyesi Yetki Durumu
 • Tarife Raporu Hesaplama Yöntemleri
 • Dikkat Edilmesi Gerekenler
 • Sözleşme Yapma Zorunluluğu
 • Emsal Yargı Kararları
 • Yargı Kararlarının Uygulamaya Etkileri
 • Yönetmelik Uzayacak mı?
 • Evsel Ücreti Almayan Belediyeler Açısından Kamu Zararı Doğar mı?
 • Covid-19 Nedeniyle Evsel Katı Ücret Alınmama Durumu Var mı?
 • Maliyet ve Mükellef Sayılarının Tam Olarak Tespit Edilememesi
 • Sürdürülebilir Bir Atık Yönetimi İçin Evsel Atık Ücreti Alınmalımıdır?
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Evsel Atık Tarifeleri İle İlgili Güncel Görüşleri

Evsel Tarife Hazırlama Eğitimine Kimler Katılmalıdır?

Söz konusu ücretlerin alınabilmesi ve tüm bu sorunların ortadan kaldırılmasına yönelik doğru bilinen yanlışlıklarında ele alınacağı online eğitimine kayıtlar başvuru tarihine göre alınacaktır. Uygulamada yaşanan tereddütlü alanların giderilmesi, belediyelerin olumsuz hukuki sonuçlarla karşılaşmaması ve tahakkuk tahsilat süreçlerinin doğru ve etkin yönetilmesi açısından bu eğitim seminerine tüm belediyelerin ve birliklerin ilgili personelİ ve yöneticilerinin mutlaka katılması önerilir.

Uzman Konuşmacı

Belediye Gelirleri Uzmanı - Atık Yönetim Uzmanı

Sayfayı Paylaş